Ploma EL PORTOLÀ
Edició limitada de 9 exemplars.

Aquest nom era emprat a la fi de l'Edat Mitjana per als llibres i cartes de navegació que contenien totes les indicacions necessàries per als mariners: senyals, llums de ruta corrents...

Més informació a: plomes